Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 11. august 1982 om udfyldningsvalg til kommunalbestyrelser og bygderåd.

I henhold til § 33, stk. 2 i landstingslov nr. 2 af 30. marts 1982 om valg til kommunalbestyrelser og bygderåd har valgnævnet fastsat følgende:

 

§ 1. Der skal afholdes udfyldningsvalg i Ivittuut kommune til Ivittuut kommunalbestyrelse.

§ 2. I medfør af § 4, stk. 2 i landstingsloven fastsættes valgdagen til torsdag den 23. september 1982.

§ 3. Kandidatliste til udfyldningsvalget skal være indleveret til lederen af afstemningen senest kl. 18.00 tirsdag den 24. august 1982.

§ 4. Nærværende bekendtgørelse træder i kraft straks.
Nuuk, den 11. august 1982
Gunnar Martens
formand for valgnævnet