Lovgivning

1979

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 7. maj 1979 om Grønlands Landsting.

Landstingslov nr. 2 af 14. maj 1979 om de grønlandske kommunalbestyrelser og bygderåd m.v.

Landstingslov nr. 3 af 16. maj 1979 om pensionsordning for tidligere langvarige medlemmer af Grønlands Landsråd og Grønlands Landsting.

Landstingslov nr 4 af 16. maj 1979 om efterløn til landsstyremedlemmer m.v.

Landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat

Landstingslov nr. 6 af 24. oktober 1979 Landstingsfinanslov for 1980 m.v.

Landstingslov nr. 7 af 23. oktober 1979 om indførselsafgifter m.v.

Landstingslov nr. 8 af 23. oktober 1979 om afgift af motorkøretøjer

Landstingslov nr. 9 af 25. oktober 1979 om lønnings- og pensionsforhold m.v. for tjenestemænd ansat under Grønlands Hjemmestyre.

 

Bekendtgørelser:

Landstingsbekendtgørelse nr. 1 af 26. juni 1979 om mandtal.

Landstingsbekendtgørelse nr. 2 af 26. juni 1979 om registrering af indeholdelsespligtige

Landstingsbekendtgørelse nr. 3 af 26. juni 1979 om forskudsregistrering.

Landstingsbekendtgørelse nr. 4 af 26. juni 1979 om A-indkomst.

Landstingsbekendtgørelse nr. 5 af 26. juni 1979 om redegørelse for A-indkomst og A-skat m.v.

Landstingsbekendtgørelse nr. 6 af 26. juni 1979 om regnskabsførelse med A-indkomst og A-skat.

Landstingsbekendtgørelse nr. 7 af 26. juni 1979 om selvangivelse og afgivelse af oplysninger om A-indkomst m.v.

Landstingsbekendtgørelse nr. 8 af 26. juni 1979 om mindstekrav til driftsregnskaber, der vedlægges selvangivelsen.

Landstingsbekendtgørelse nr. 9 af 26. juni 1979 om skattemæssige afskrivninger m.v.

Landstingsbekendtgørelse nr. 10 af 26. juni 1979 om pantefogeder samt om inddrivelse af skatter.

Landstingsbekendtgørelse nr. 11 af 26. juni 1979 om skatternes afregning mellem kommuner og landskasse.

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 19. maj 1979 om begrænsning af salg og servering af stærke drikke.

Landstingsforordning nr. 2 af 19. maj 1979 om salg og servering af stærke drikke.

Landstingsforordning nr. 3 af 15. oktober 1979 om kultur- og folkeoplysningsvirksomhed.

Landstingsforordning nr. 4 af 15. oktober 1979 om biblioteksvæsenet.

Landstingsforordning nr. 5 af 16. oktober 1979 om styrelsen af kultur- og undervisningsvirksomhed.

Landstingsforordning nr. 6 af 16. oktober 1979 om folkeskolen.

Landstingsforordning nr. 7 af 16. oktober 1979 om fritidsvirksomhed.

Landstingsforordning nr. 8 af 10. oktober 1979 om socialvæsenets styrelse og organisation.

Landstingsforordning nr. 9 af 15. oktober 1979 om forsorg for personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap.

Landstingsforordning nr. 10 af 15. oktober 1979 om ændring af landstingsforordning nr. 1 af 19. maj 1979 om begrænsning af salg og servering af stærke drikke.

Landstingsfordning nr. 11 af 15. oktober 1979 om ændring af landsrådsvedtægt af 4. april 1978 om uddannelsesstøtte til elever, der er optaget i den grønlandske folkeskole på 8. eller senere år.

Landstingsforordning nr. 12 af 16. oktober 1979 for Grønland om arbejdsformidling.

Landstingsforordning nr. 13 af 18. oktober 1979 om ændring af landsrådsvedtægt om aldersrente i Grønland

Landstingsforordning nr. 14 af 22. oktober 1979 om de social-pædagogiske uddannelser.

Landstingsforordning nr. 15 af 25. oktober 1979 om kirken i Grønland.

Landstingsforordning nr. 16 af 23. oktober 1979 om uddannelse af lærere til folkeskolen.

Landstingsforordning nr. 17 af 25. oktober 1979 om Grønlands Radio´s styrelse.