Landstingsfordning nr. 11 af 15. oktober 1979 om ændring af landsrådsvedtægt af 4. april 1978 om uddannelsesstøtte til elever, der er optaget i den grønlandske folkeskole på 8. eller senere år.

 

§ l

1. § 3, 3), ophæves.

2. § 4, stk. 2, 2. punktum og stk. 3 ophæves.

 

§ 2

Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 1980.


Således vedtaget af Grønlands Landsting den 15. oktober 1979.
Nuuk, den 18. oktober 1979
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen