Landstingsforordning nr. 2 af 19. maj 1979 om salg og servering af stærke drikke.

 

§ l. I medfør af § 20 i lov nr. 99 af 16. februar 1973 med senere ændringer for Grønland om salg og servering af stærke drikke fastsætter Grønlands landsting herved følgende tidsmæssige begrænsninger:

§ 2. Salg (udhandling) af de af rationeringsordningen omfattede alkoholholdige drikkevarer må finde sted mandag til fredag fra kl. 13.00 og indtil lukketid og lørdag fra kl. 11.00 og indtil lukketid.
Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk. l må salg ikke ske på helligdage, på juleaftensdag, på nytårsaftensdag og på helligtrekongersdag.
Stk. 3. For byer og bygder med kun ét udhandlingssted, samt i alle byer og bygder med flere udhandlingssteder, som alle har samme lukketid, kan landsstyremanden for sociale anliggender bestemme, at de i stk. l anførte udhandlingstidsrum forskydes i overensstemmelse med udhandlingsstedets normale åbningstider.

§ 3. Servering (udskænkning) af de af rationeringsordningen omfattede alkoholholdige drikkevarer må ske hver dag mellem kl.18.00 og kl. 24.00.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. l må servering ikke finde sted juledag, langfredag, påskedag og pinsedag. Juleaften må servering ikke finde sted efter kl. 20.00.
Stk. 3. Det stedlige politi kan efter anbefaling fra kommunalbestyrelsen tillade, at der i ganske særlige tilfælde udskænkes alkoholholdige drikkevarer, som er omfattet af rationeringsordningen uden for det angivne tidsrum. Sådan tilladelse kan også meddeles til foreningssammenkomster og sluttede selskaber, jfr. lovens § 14.

§ 4. For overtrædelse af de i §§ 2 og 3 givne bestemmelser kan der idømmes bøde, jfr. lovens § 23.

§ 5. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. august 1979. Samtidig med ikrafttrædelse ophæves landsrådsvedtægt af 20. oktober 1978 om salg og servering af stærke drikke.

Således vedtaget af Grønlands landsting, den 19. maj 1979.Nuuk, den 23. maj 1979
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen