Landstingsforordning nr. 13 af 18. oktober 1979 om ændring af landsrådsvedtægt om aldersrente i Grønland

 

§ l

I landsrådsvedtægt af 25. marts 1975 om aldersrente i Grønland som ændret ved landsrådsvedtægt af 17. oktober 1975, landsrådsvedtægt af 27. april 1977 og ved landsrådsvedtægt af 22. november 1978 foretages følgende ændringer:

 

1. § l, stk. 4 ophæves.

2. § 3 ophæves.

3. § 4, stk. 4 ophæves.

4. I § 10 udgår "fradragsfrie beløb for tjenestemandspensionister m.fl. i henhold til § 3, stk. l, mindsteydelse til tjenestemandspensionister m.fl. i henhold til § 3, stk. 3".

 

§ 2

Forordningen træder i kraft den 1. januar 1979.


Således vedtaget af Grønlands Landsting den 18. oktober 1979.
Godthåb, den 19. oktober 1979
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen