Landstingsforordning nr. 10 af 15. oktober 1979 om ændring af landstingsforordning nr. 1 af 19. maj 1979 om begrænsning af salg og servering af stærke drikke.

 

§ l

I landstingsforordning nr. l af 19. maj 1979 om begrænsning af salg og servering af stærke drikke foretages følgende ændringer:

1. Som § l, stk. 5 indsættes
"Stk. 5. Der tillægges kirken i Grønland ret til at erhverve det nødvendige kvantum stærke drikke (kirkevin) til brug ved altergang. Tilsvarende ret kan landsstyremedlemmet for sociale anliggender tillægge øvrige trossamfund efter ansøgning herom".

2. § 9 affattes således:
"§ 9. Forordningen gælder ikke for områder uden for den kommunale inddeling, samt Thule og Scoresbysund kommuner. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender kan efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i Thule og Scoresbysund fastsætte særlige regler om rationering af stærke drikke i disse områder, så længe de kvanta, der fastsættes for disse kommuner, ikke overstiger, hvad der gælder for den øvrige del af landet.

 

§ 2

Forordningen træder i kraft den 1. november 1979.


Således vedtaget af Grønlands Landsting, den 15.  oktober 1979.
Nuuk, den 18. oktober 1979
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen