Lovgivning

1996

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 24. april 1996 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.

Landstingslov nr. 2 af 2. maj 1996 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

Landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige.

Landstingslov nr. 4 af 2. maj 1996 om ændring af landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug.

Landstingslov nr. 6 af 2. maj 1996 om landstingstillægsbevillingslov l for 1996.

Landstingslov nr. 7 af 23. oktober 1996 om ændring af landstingslov om stempelafgift.

Landstingslov nr. 8 af 23. oktober 1996 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.

Landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting.

Landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.

Landstingslov nr. 11 af 31. oktober 1996 om finanslov for 1997 (eksisterer ikke elektronisk)

Landstingslov nr. 12 af 31. oktober 1996 om landstingstillægsbevillingslov nr. 2 for 1996

Landstingslov nr. 13 af 31. oktober 1996 om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret.

Landstingslov nr. 14 af 31. oktober 1996 om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg.

Landstingslov nr. 15 af 31. oktober 1996 om finansieringsstøtte til turisterhvervet.

Landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996 om Ilisimatusarfik.

Landstingslov nr. 17 af 31. oktober 1996 om fangst og jagt.

Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri.

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke.

Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 2 af 26. januar 1996 om forretningsorden for Museums- og arkivnævnet.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 26. januar 1996 om valg af godkendte museers repræsentanter i Museums-og arkivnævnet.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 1. februar 1996 om anmeldelse af erhvervet immundefekt syndrom (AIDS) og indberetning af HIV-antistof undersøgelser og fund til Embedslægeinstitutionen i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 22. februar 1996 om ophævelse af bekendtgørelse om udbud af arbejder og leverancer i forbindelse med anlæg af flyvepladser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 29. februar 1996 om ændring af bekendtgørelse nr. 30 af 11. oktober 1995 om fangst af hvid- og narhvaler.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 1996 om ændring af hjemmestyrets bekendtgørelse om kvoter for havgående fiskeri i 1996

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 1. april 1996 om ophævelse af bekendtgørelse om rationering af alkoholholdige drikke i Avanersuaq Kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 15. april 1996 om kontrol med havgående fiskeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 24. april 1996 om ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 1993 om brugerbetaling i sundhedsvæsenet.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 2. maj 1996 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 7. juni 1996 om ikraftsættelse af landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 11. juni 1996 om fastsættelse af regler for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 18.juli 1996 om ændring af bekendtgørelse om borgerligt ombud.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 27. juni 1996 om fredning af og jagt på rensdyr.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 10. juli 1996 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 1997.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 30. juli 1996 om forsøg med særlig tilrettelagt uddannelse af socialpædagoger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 22. august 1996 om licens til fiskeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 22. august 1996 om kvoter for fiskeri i 1996

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 22. august 1996 om kontrol med kystnært fiskeri efter rejer.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 28. august 1996 om ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. maj 1995 om supplerende undervisning, særligt tilrettelagt undervisning i grønlandsk og dansk, modersmålsundervisning samt modtageklasser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 25. oktober 1996 om ind- og udførsel af varer og indførselsafgifter.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 25. oktober 1996 om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24. (eksisterer ikke)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 21. november 1996 om ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 9. juni 1986 om skattemæssige afskrivninger m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 28. november 1996 om mandtal.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 28. november 1996 om A-indkomst.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 28. november 1996 om "prisundersøgelser".

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17. december 1996 om uddannelsesstøtte.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 17. december 1996 om betingelser for modtagelse af uddannelsesstøtte til videregående uddannelser uden for Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 17. december 1996 om "enarmede tyveknægte".

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 17. december 1996 om ydelse af diæter, rejse- og opholdsgodtgørelse samt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til de valgte medlemmer af provstiudvalg og menighedsrepræsentationer.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 17. december 1996 om erhvervsjagtbeviser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 17. december 1996 om fritidsjagtbeviser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 17. december 1996 om kvoter for fiskeri i 1997

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 17. december 1996 om kommunernes bidrag til den fælles investeringsfond for elforsyningsanlæg i bygder i 1997.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 37 af 19. december 1996 om sagsbehandling og offentlighed i A/S Boligselskabet INI.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 19. december 1996 om børnetilskud.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 39 af 30. december 1996 om kontrol med kystnært fiskeri efter rejer.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr.1 af 2. maj 1996 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

Landstingsforordning nr. 2 af 2. maj 1996 om uddannelse af lærere til folkeskolen.

Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte.

Landstingsforordning nr. 4 af 2. maj 1996 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen.

Landstingsforordning nr. 5 af 2. maj 1996 om ændring af landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Landstingsforordning nr. 6 af 2. maj 1996 om ændring af landstingsforordning om etablering af et boligselskab.

Landstingsforordning nr. 7 af 2. maj 1996 om ændring af landstingsforordning om kontrol med levnedsmidler og zoonoser.

Landstingsforordning nr. 8 af 31. oktober 1996 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

Landstingsforordning nr. 9 af 31. oktober 1996 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

Landstingsforordning nr. 10 af 31. oktober 1996 om uddannelse af socialrådgivere.

Landstingsforordning nr. 11 af 31. oktober 1996 om børnetilskud.

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

Landstingsforordning nr. 13 af 31. oktober 1996 om ændring af Landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Landstingsforordning nr. 14 af 31.oktober 1996 om ændring af Landstingsforordning om beskyttelse af miljøet.

Landstingsforordning nr. 15 af 31. oktober 1996 om ændring af landstingsforordning om sundhedsvæsenets ydelser m.v.

Landstingsforordning nr. 16 af 31. oktober 1996 om ændring af Landstingsforordning om sundhedsvæsenets styrelse og organisation.

Landstingsforordning nr. 17 af 31. oktober 1996 om forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, der fortrinsvis smitter ved seksuel kontakt.