Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 17.12.1996 om kommunernes bidrag til den fælles investeringsfond for elforsyningsanlæg i bygder i 1997.

I medfør af § 11, stk. 2 i Landstingslov nr. 10 af 28. oktober 1985 om elforsyningsanlæg i bygder og efter forhandling med De Grønlandske Kommuners Landsforening fastsættes:

 

§ 1. Til udligning af byrderne vedrørende investering i elforsyningsanlæg i bygder, yder nedennævnte kommuner i 1997 følgende bidrag til den fælleskommunale investeringsfond:

Nanortalik 209.000
Qaqortoq 249.100
Narsaq 149.500
Ivittuut 10.900
Paamiut 163.700
Nuuk 897.200
Maniitsoq 286.100
Sisimiut 365.200
Kangaatsiaq 129.300
Aasiaat 228.800
Qasigiannguit 111.300
Ilulissat 318.000
Qeqertarsuaq 79.200
Uummannaq 220.400
Upernavik 241.200
Avanersuaq 66.500
Ammassalik 240.000
Ittoqqortoormiit 34.600

Stk. 2. Bidragene indbetales til Grønlandsbanken, reg. nr. 6471, konto 180809-2, med 1/12 i hver af årets måneder, ved reduktion i de respektive måneders bloktilskud.
Stk. 3. Overstiger et bidrag efter stk. 2 en måneds bloktilskud, skal det beløb, hvormed bidraget overstiger månedens bloktilskud, indbetales til den i stk. 2 nævnte konto, senest den 2. bankdag i den pågældende måned.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. december 1996
Peter Grønvold Samuelsen

/

Jette Larsen