Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 22. februar 1996 om ophævelse af bekendtgørelse om udbud af arbejder og leverancer i forbindelse med anlæg af flyvepladser.

 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 18. august 1995 om udbud af arbejder og leverancer i forbindelse med anlæg af flyvepladser ophæves den 27. februar 1996.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. februar 1996
Peter Grønvold Samuelsen

/

Flemming Hybholt