Landstingsforordning nr. 13 af 31. oktober 1996 om ændring af Landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap.

 

§ 1

I Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap indsættes efter § 8 i kapitel 3:

"§ 8a. Landsstyret kan fastsætte regler om ydelse af hjælpeforanstaltninger i henhold til dette kapitel."

 

§ 2

Landstingforordningen træder i kraft den 1. november 1996.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. oktober 1996
Lars Emil Johansen

/

Benedikte Thorsteinsson