Landstingslov nr. 12 af 31. oktober 1996 om landstingstillægsbevillingslov nr. 2 for 1996

 

§ 1. Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 1996 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringer i tekstanmærkninger for 1996 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Ændringer i normeringen af tjenestemandsstillinger under Grønlands Hjemmestyre for 1996 fastsættes i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. oktober 1996
Lars Emil Johansen

/

Daniel Skifte


Bilag 1 (eksisterer ikke elektronisk)

Bilag 2

Bilag 3 (pdf format)