Landstingslov nr. 13 af 31. oktober 1996 om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret.

 

§ 1.

I landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om Landstinget og Landsstyret som ændret ved landstingslov nr. 10 af 21. oktober 1989 foretages følgende ændringer:

 

1. I § 16, stk. 1 ændres "landstingets finanslovsforslag" til: "landsstyrets finanslovsforslag".

2. I § 16, stk. 2 indsættes som 2. pkt.:
" For så vidt angår landstingets og landstingets ombudsmands afholdelse af udgifter til formål, der ikke kunne forudses ved finanslovens vedtagelse, godkendes afholdelsen heraf dog af landstingets udvalg for forretningsordenen på landstingets vegne, når tinget ikke er samlet."

3. I § 25, stk.1 indsættes efter "fremsendt til": "landstinget,".

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. november 1996.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. november 1996
Lars Emil Johansen

/

Kaj Kleist