Landstingslov nr. 8 af 23. oktober 1996 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.

 

§ 1

I landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, som ændret bl.a. ved landstingslov nr. 2 af 6. maj 1993 og senest ved landstingslov nr. l af 24. april 1996, foretages følgende ændring:

1. § l, stk. l, nr. 3, litra f og g, ophæves, og istedet indsættes:
"f) 9,10 - 11,09 volumenpct. pr. liter ..................... 47 kr. 00 øre.
g) 11,10 - 13,09 volumenpct. pr. liter .................... 54 kr. 00 øre.
h) 13,10 - 15,09 volumenpct. pr. liter .................... 75 kr. 00 øre."

Litra h, i, j, k, l, m, n og o bliver herefter litra i, j, k, l, m, n, o og p.

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft 1. november 1996 og har virkning for varer, der indføres til afgiftsområdet på ikrafttrædelsesdatoen eller senere.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. oktober 1996
Lars Emil Johansen

/

Daniel Skifte