Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 24. april 1996 om ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 1993 om brugerbetaling i sundhedsvæsenet.

 

§ 1.

I Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 1993 om brugerbetaling i sundhedsvæsenet foretages følgende ændring:

§ 4 affattes således:
"§ 4. Lægeordinerede standard høreapparater er gratis.
Stk. 2. Lægeordinerede ikke-standard høreapparater er gratis, når ordinationen er baseret på en lægefaglig vurdering af, at et standard høreapparat ikke kan afhjælpe brugerens høretab.
Stk. 3. Udgifter til høreapparater, der ikke er omfattet af stk. l og 2, bliver afholdt af brugeren.
Stk. 4. Reparation eller erstatning af høreapparater omfattet af stk. l og 2 er gratis, når funktionsfejlen er en følge af almindelig brug. Udgifter til reparation eller erstatning som følge af misligholdelse eller tab bliver afholdt af brugeren.
Stk. 5. Direktoratet for Sundhed, Miljø og Forskning fastsætter regler om standard høreapparater."

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. april 1996
Grønlands Hjemmestyre, den 24. april 1996
Marianne Jensen

/

Torben Cordtz