Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 28. august 1996 om ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. maj 1995 om supplerende undervisning, særligt tilrettelagt undervisning i grønlandsk og dansk, modersmålsundervisning samt modtageklasser.

 

§ 1.

I Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. maj 1995 om supplerende undervisning, særligt tilrettelagt undervisning i grønlandsk og dansk, modersmålsundervisning samt modtageklasser foretages følgende ændring:

1. § 19, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. I sprogfagene grønlandsk og dansk i 2. - 11. klassetrin fordeles timetallene således:

Grønlandsk Dansk
1) 2. - 3. klasse 6 6
2) 4. - 5. klasse 6 5
3) 6. - 11.klasse 5 5"

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1996 med virkning fra skoleåret 1996/97.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. august 1996
Konrad Steenholdt

/

Karl Kristian Olsen