Landstingsforordning nr. 4 af 2. maj 1996 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 10 af 25. oktober 1990 om folkeskolen, som ændret ved landstingsforordning nr. 8 af 13. maj 1993 og landstingsforordning nr. l af 1. marts 1994, indsættes efter § 10:

"§ 10 a. Landsstyret kan yde tilskud til udgifter i forbindelse med efterskoleophold i Danmark.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler for tildeling af tilskuddet ."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juni 1996
Grønlands Hjemmestyre den 2. maj 1996
Lars Emil Johansen

/

Konrad Steenholdt