Lovgivning

1984

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 21. marts 1984 om ændring af landstingslov nr. 1 af 7. maj 1979 om Grønlands Landsting som ændret ved landstingslov nr. 9 af 18. oktober 1982.

Landstingslov nr. 2 af 21. marts 1984 om ekstraordinært valg til landstinget.

Landstingslov nr. 3 af 19. juni 1984 om ændring af landstingslov nr. 1 af 7. maj 1979 om Grønlands Landsting som ændret ved landstingslov nr. 9 af 18. oktober 1982 og landstingslov nr. 1 af 21. marts 1984.

Landstingslov nr. 4 af 2. juli 1984 om Landstingstillægsbevillingslov for 1984

Landstingslov nr. 5 af 16. november 1984 om ændring af landstingslov nr. 7 af 23. oktober 1979 om indførselsafgifter m.v. med senere ændringer.

Landstingslov nr. 6 af 16. november 1984 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer til og fra Grønland.

Landstingslov nr 7 af 16. november 1984 om restauration- og hotelvirksomhed m.v. i Grønland

Landstingslov nr 8 af 16. november 1984 om næringsvirksomhed i Grønland.

Landstingslov nr. 9 af 16. november 1984 om tilskud til etablering af servicehuse i bygder.

Landstingslov nr. 10 af 22. november 1984 om etablering af et selskab til varetagelse af kulbrinteaktiviteter i Grønland.

Landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri.

Landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt.

Landstingslov nr. 13 af 28. november 1984 om Landstingsfinanslov for 1985 m.v.

Landstingslov nr. 14 af 28. november 1984 om 2. tillægsbevillingslov 1984 (findes ikke elektronisk)

Landstingslov nr. 15 af 3. december 1984 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 27. januar 1984 om valg af vicebiskop for Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 27. marts 1984 om Søfarts- og fiskeriområdet.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 22. juni 1984 om licens til laksefiskeri i 1984.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 1. august 1984 om ændring af hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 2. juli 1981 om fredning af rensdyr i Grønland, som ændret ved hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 23. februar 1982.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 18. september 1984 om skatteudligning i 1983.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 10. september 1984 om ændring af hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 1. august 1984

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 3. december 1984 om licens til rejefiskeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 3. december 1984 om licens til torskefiskeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 3. december 1984 om licens til fiskeri efter rødfisk.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 5. december 1984 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer til og fra Grønland samt om beregning og opkrævning af indførselsafgifter.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 5. december 1984 om afgifter ved indførelse til Grønlands af visse varer.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 12. december 1984 om erhvervsstøtte.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 21. december 1984 om opkrævning af afgift på rejer.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 21. december 1984 om rejefiskeri i området mellem 68°00'N og 70°45'N øst for 56°00'W.

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 2. juli 1984 om ændring af landstingsforordning nr. 1af 17. oktober 1983 om boligsikring.

Landstingsforordning nr. 2 af 16. november 1984 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning.

Landstingsforordning nr. 3 af 19. november 1984 om ændring af landstingsforordning nr. 11 af 1. november 1982 om takstmæssig hjælp fra det offentlige.

Landstingsforordning nr. 4 af 20. november 1984 om erhvervsstøtte.

Landstingsforordning nr. 5 af 22. november 1984 om tilladelse til eksport af grønlandske produkter.

Landstingsforordning nr. 6 af 22. november 1984 vedrørende Grønlands Hjemmestyres produktions- og salgsvirksomhed.