Landstingslov nr. 2 af 21. marts 1984 om ekstraordinært valg til landstinget.

 

§ 1. Der afholdes ekstraordinært valq til landstinget den 6. juni 1984 med kandidatanmeldelsesfrist den 21. maj 1984 kl. 12 middag.
Stk. 2. Landstingets medlemmer vælges for 4 år der regnes fra 15. juni 1984.

§ 2. Valglister udarbejdes på grundlag af de til brug for folketingsvalg udarbejdede valglister med de rettelser, der følger af kravet om forudgående 6 måneders fast bopæl i Grenland, som betingelse for valgret i landstinget.
Stk. 2. For områderne uden for den kommunale inddeling udarbejdes en særlig valgliste for de personer, som har valgret på den dag, da valget skal finde sted.
Stk. 3. Valglisterne udarbejdes inden den 14. april og fremlægges i 1 uge i april måned.

§ 3. Med de afvigelser, der følger af §§ 1 og 2, anvendes i øvrigt reglerne i landstingslov nr. 1 af 30. marts 1982 om valg til landstinget.
Stk. 2. Valgnævnet kan udstede nærmere retningslinier for valgets gennemførelse.

§ 4. Landstingsloven træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. marts 1984
Moses Olsen

/

John E.Jensen