Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 10. september 1984 om ændring af hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 1. august 1984

I henhold til § 8 i landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt fastsættes:

 

§ 1.

I hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 2. juli 1981 om fredning af rensdyr i Grønland, som ændret ved hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 23. februar 1982, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk.1 ophæves, og i stedet indsættes:
"§ 5. På Diskoøen, Nuussuaqhalvøen, Tasiilaq kommune samt Storøen og Bjørneøen i Nuuk kommune og Thule distrikt er rensdyrjagt ikke tilladt."

2. § 5, stk. 5 ophæves, og i stedet indsættes:
"Stk. 5. Uanset bestemmelsen i stk 1. kan landsstyremedlemmet for fiskeri og industri tillade, at der udstedes licenser til nedlæggelse af 30 rensdyr i tiden mellem 10. august og 25. september og 10 rensdyr i tiden mellem 1. marts og 15. marts på Storøen og Bjørneøen i Nuuk kommune. Endvidere kan landsstyremedlemmet for fiskeri og industri tillade, at der udstedes licenser til nedlæggelse af 50 rensdyr i tiden mellem 10. august og 25. september i Thule distriktet."

 

§ 2.

Nærværende bekendtgørelse træder i kraft straks. Samtidig ophæves regulativ af 16. juli 1939, og landsrådsvedtægt af 9. oktober 1964 med ændringer.
Grønlands Hjemmestyre, den 10. september 1984
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen