Landstingsforordning nr. l af 2. juli 1984 om ændring af landstingsforordning nr. l af 17. oktober 1983 om boligsikring.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 1. af 17. oktober 1983 om boligsikring foretages følgende ændring:

1. § 11, stk. l affattes således:
§ 11. I udlejningsboliger reguleres boligsikringen hver l. oktober, og i kapitel Il-huse reguleres boligsikringen hver l. november efter de ændringer i beregningsgrundlaget, der er sket siden den sidst foretagne beregning. Boligsikringsåret løber således fra den l. oktober til den 30. september for udlejningsejendomme og fra den 1. november til den 31. oktober for kapitel II-huse.

 

§ 2.

Denne forordning træder i kraft den 1. august 1984.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. juli 1984
Jonathan Motzfeldt

/

Arqaluk Lynge