Landstingsforordning nr. 3 af 19. november 1984 om ændring af landstingsforordning nr. 11 af 1. november 1982 om takstmæssig hjælp fra det offentlige.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 11 af 1. november 1982 om takstmæssig hjælp fra det offentlige som ændret ved landstingsforordning nr. 2 af 20. oktober 1983 foretages følgende ændringer:

a) § 2, stk. 2, udformes således:
Retten til takstmæssig hjælp efter stk. 1 indtræder, efter at man i de seneste 13 uger både har været medlem af SIK og har haft beskæftigelse som lønmodtager i mindst 180 timer.

b) § 9, stk. 3, udformes således:
Såfremt sygdommen varer mere end 2 uger eller er forårsaget af en arbejdsulykke, udbetales hjælpen dog fra 1. sygedag.

c) § 15, stk. 2, udformes således:
Hjælp efter stk. 1 kan ydes i lait 5 uger inden for 12 på hinanden følgende måneder. Denne periode anses som fuldtidsbeskæftigelse ved beregningen af takstmæssig hjælp, men skal ikke tages i betragtning ved afgørelse af, om retten til hjælp i 13 uger er opbrugt.

 

§ 2.

Ændringerne træder i kraft den 1. januar 1985.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. november 1984
Jonathan Motzfeldt

/

Aqqaluk Lynge