Landstingslov nr. 5 af 16. november 1984 om ændring af landstingslov nr. 7 af 23. oktober 1979 om indførselsafgifter m.v. med senere ændringer.

 

§ 1.

I landstingslov nr. 7 af 23. oktober 1979 om indførselsafgifter m.v., som senest ændret ved landstingslov nr. 3 af 17. oktober 1983, foretages følgende ændringer:

1. Som ny § 1, stk. 1, nr. 14-20 tilføjes:
Nr. 14. Parfumer, kosmetik og toiletmid- Af faktura ler, undtagen sæbe, tandpleje- værdi 25% midler, shampoo, deodoranter,
badesalt, pudder og babyplejemidler.

Nr. 15. Personbiler og snescootere med Af faktura oprindelse i lande uden for EF værdi 5% og EFTA.

Nr. 16. Lamme- og fårekød og produkter pr. kg. heraf. Fersk, kølet, frosset, kr. 20,00 saltet, i saltlage, tørret eller røget, henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 02.01.560 til og med 02.01.710 samt fra 02.06.930 til og med 02.06.970.

nr. 17. Kød af hornkvæg og produkter heraf:
a) Fersk eller kølet, henhørende under samtlige  brugstarifpositioner fra 02.01.040 til og med 02.01.150.
b) Frosset, henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 02.01.160 til og med 02.01.279.

Nr. 18. Svinekød og produkter heraf:
a) Fersk, kølet eller frosset henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 02.01.311 til og med 02.01.540.
b) Saltet, i saltlage, tørret eller røget henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 02.06.121 til og med 02.06.820.

Nr. 19. Slagtet fjerkræ, fersk, kølet eller frosset, henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 02.02.010 til og med 02.02.900.

Nr. 20. Andre varer af nr. 16-19, tilberedte eller konserverede:
a) Varer af lamme- og fårekød pr. kg. henhørende under brugstarifposi kr. 20,00 tion 16.02.600.
b) Varer af hornkvæg henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 16.02.520 til og med 16.02.539.
c) Varer af svinekød, henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 16.02.260 til og med 16.02.495.
d) Pølser af enhver art (herunder lever-og blodpølser) henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 16.01.100 til og med 16.01.989.
e) Varer af lever, henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 16.02.110 til og med 16.02.135.
f) Varer af fjerkræ, henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 16.02.150 til og med 16.02.240.

2. Som ny § 1, stk. 2 indsættes:
"Stk. 2. Landsstyret fastsætter afgiftens nærmere størrelse pr. enhed af vægt, antal eller værdi af de under stk. 1, nr. 17-20 nævnte produkter, således at afgiften een gang årligt beregnes som et tilstræbt gennemsnit af den billiggørelse af de nævnte produkter, der følger af EF's eksportrestitutioner efter Grønlands udtræden af De europæiske Fællesskaber."

3. Som ny § 13 indsættes:
"Landsstyret bemyndiges til at give nærmere regler for afgiftsfritagelse for rejseudstyr, rejseproviant og andre varer, som rejsende medfører ved indrejse i Grønland.
Stk. 2. Landsstyret bemyndiges til, hvor ganske særlige forhold gør sig gældende, at fritage for afgift i henhold til nærværende lov.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. november 1984
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt