Landstingslov nr. 13 af 28. november 1984 om Landstingsfinanslov for 1985 m.v.

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 1985 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Grønlands Hjemmestyres statusbevillinger for 1985 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Tekstanmærkningerne for 1985 fastsættes i bilag 3.

§ 4. For 1985 normeres under Grønlands Hjemmestyre de tjenestemandsstillinger, der er angivet i bilag 4.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. november 1984
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen


Bilag 1,2 og 4 (findes ikke elektronisk)

Bilag 3