Landstingslov nr. 4 af 2. juli 1984 om Landstingstillægsbevillingslov for 1984

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyres tillægsbevillingslov for 1984 fastsættes i bilaget til denne lov.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. juli 1984
Moses Olsen

/

Fl. Bolø


Bilag