Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 1. august 1984 om ændring af hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 2. juli 1981 om fredning af rensdyr i Grønland, som ændret ved hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 23. februar 1982.

I henhold til § 8 i landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt fastsættes:

 

§ 1.

I hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 2. juli 1981 om fredning af rensdyr i Grønland, som ændret ved hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 23. februar 1982, foretages følgende ændringer:

 

1. § 5, stk. 1 ophæves, og i stedet indsættes:
"§ 5. På Diskoøen, Nuussuaqhalvøen, Tasiilaq kommune samt Storøen og Bjørneøen i Nuuk kommune er rensdyrjagt ikke tilladt."

2. I § 5, stk. 3 ændres "25 rensdyr" til "50 rensdyr".

3. § 5, stk. 5 ophæves, og i stedet indsættes:
"Stk. 5. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan landsstyremedlemmet for fiskeri og industri tillade, at der udstedes licenser til nedlæggelse af 30 rensdyr i tiden mellem 10. august og 25. september og 10 rensdyr i tiden mellem 1. marts og 15. marts på Storøen og Bjørneøen i Nuuk kommune."

4. Som et nyt § 5, stk. 6 indsættes:
"Stk. 6. De i stk. 2 - 5 nævnte licenser udstedes fortrinsvis til personer, der driver fangst og jagt som hovederhverv. Licenserne udstedes af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra den lokale KNAPK-afdeling."

 

§ 2.

Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. august 1984
Lars Emil Johansen

/

Thyge Kjær