Landstingslov nr. 3 af 19. juni 1984 om ændring af landstingslov nr. 1 af 7. maj 1979 om Grønlands Landsting som ændret ved landstingslov nr. 9 af 18. oktober 1982 og landstingslov nr. 1 af 21. marts 1984.

 

§ 1.

I landstingslov nr. 1 af 7. maj 1979 om Grønlands Landsting som ændret ved landstingslov nr. 9 af 18. oktober 1982 og landstingslov nr. 1 af 21. marts 1984 affattes §3 stk. 1, 2. punktum således:

"Landsstyret består af en landsstyreformand, som tillige er formand for tinget, samt af 2 til 6 landsstyremedlemmer."

 

§ 2.

Loven træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. juni 1984
Jonathan Motzfeldt

/

John E. Jensen