Lovgivning

2003

Nye love, bekendtgørelser og forordninger fra 2003

Vælg nedenfor:


Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 22. januar 2003 om ændring af Landstingslov om midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2003.

Landstingslov nr. 2 af 15. april 2003 om ændring af landstingslov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner

Landstingslov nr. 3 af 15. april 2003 om ændring af landstingslov om landstinget og landsstyret

Landstingslov nr. 4 af 10. april 2003 om finanslov for 2003.

Landstingslov nr. 5 af 10. april 2003 landstingstillægsbevillingslov 2002.

Landstingslov nr. 6 af 10. april 2003 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd

Landstingslov nr. 8 af 11. april 2003 om ændring af landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd

Landstingslov nr. 9 af 15. april 2003 om ændring af landstingslov om fangst og jagt

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v.

Landstingslov nr. 11 af 15. april 2003 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde

Landstingslov nr. 12 af 3. november 2003 om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret

Landstingslov nr. 13 af 7. november 2003 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.

Landstingslov nr. 14 af 7. november 2003 om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer.

Landstingslov nr. 15 af 7. november 2003 om ændring af landstingslov om afgift på automatspil.

Landstingslov nr. 16 af 10. november 2003 om midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2004

Landstingslov nr. 17 af 11. december 2003 om finanslov for 2004.

Landstingslov nr. 18 af 11. december 2003 om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret

Landstingslov nr. 19 af 11. december 2003 om ændring af landstingslov om afgift på rejer

Landstingslov nr. 20 af 11. december 2003 om afgift på ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v.

Landstingslov nr. 24 af 18. december 2003 om ændring af landstingslov om fiskeri

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 26 af 18. december 2003 om Videnscenter om Børn og Unge

Landstingslov nr. 27 af 18. december 2003 om ændring af Landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag

Landstingslov nr. 28 af 18. december 2003 om ændring af landstingslov om fiskeri

Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 5. februar 2003 om landets inddeling i sundhedsdistrikter.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 5. februar 2003 om Sundhedsvæsenets Visitationsnævn

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 24. februar 2003 om kvoter for fiskeri i 2003

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 5. marts 2003 om ferieplan for folkeskolens elever.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 7. marts 2003 om havne- og krydstogtpassagerafgift.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 18. marts 2003 om varmeregnskab.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 25. marts 2003 om fredning af Iulissat Isfjord.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 24. april 2003 om den decentrale læreruddannelse.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. maj 2003 om teknisk- økonomisk vurdering af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 14. maj 2003 om skolebiblioteker.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. maj 2003 om foranstaltninger til sikring af undervisningens gennemførelse samt om skolens tilsyn med eleverne i skoletiden.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 28. maj 2003 om grænsebeløb, egenandel og minimums- og maksimumbeløb for boligsikring

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 11. juni 2003 om handleplaner, løbende evaluering og dokumentation i folkeskolen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. juni 2003 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2004.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 19. juni 2003 om kommunale hunde- og kattevedtægter.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 24. juni 2003 om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 1. juli 2003 om hjælp til børn og unge.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 10. september 2003 om kvoter for fiskeri i 2003

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 21. november 2003 om offentlig pension.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. november 2003 om erhvervsjagtbeviser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 28. november 2003 om fritidsjagtbeviser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 3. december 2003 om Det Grønlandske Erhvervsregister (GER)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 22. december 2003 om udlejning af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 30. december 2003 om refusion af udgifter ved myndighedsbehandling i forbindelse med råstofaktiviteter

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 29. december 2003 om beregningsmetoder ved rapportering af visse fangster.

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge

Landstingsforordning nr. 2 af 15. april 2003 om ændring af landstingsforordning om etablering af et boligselskab

Landstingsforordning nr. 3 af 15. april 2003 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger

Landstingsforordning nr. 4 af 15. april 2003 om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri

Landstingsforordning nr. 5 af 15. april 2003 om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering

Landstingsforordning nr. 6 af 15. april 2003 om ændring af landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger

Landstingsforordning nr. 7 af 15. april 2003 om ændring af landstingsforordning om andelsboliger

Landstingsforordning nr. 8 af 15. april 2003 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen

Landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension

Landstingsforordning nr. 10 af 18. december 2003 om arbejdsformidling m.v.

Landstingsforordning nr. 11 af 18. december 2003 om ændring af Landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser

Landstingsforordning nr. 12 af 18. december 2003 om ændring af Landstingsforordning om uddannelsesstøtte

Landstingsforordning nr. 13 af 18. december 2003 om ændring af Landstingsforordning om søtransport af gods til, fra og i Grønland