Landstingslov nr. 3 af 15. april 2003 om ændring af landstingslov om landstinget og landsstyret
(Forvaltningsrevision og offentliggørelse af Landstingets forhandlinger)

 

§ 1.

I Landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om landstinget og landsstyret som ændret senest ved Landstingslov nr. 1 af 2. maj 1997 foretages følgende ændringer:

 

1. I §17 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke :
"Stk 2. Udvalget kan foretage en vurdering af, hvorvidt der er taget passende økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af revision efter stk. 1. Redegørelser, rapporter m.v. udarbejdet til brug for vurderingen fremsendes umiddelbart efter modtagelse til Landsstyret til orientering."

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. I § 34 indsættes efter "forhandlinger": "med tilhørende bilag"

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. juni 2003.
Grønlands Hjemmestyre den 15. april 2003
Hans Enoksen

/

Kaj Kleist


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)