Landstingsforordning nr. 6 af 15. april 2003 om ændring af landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger
(Mulighed for salg af boliger til lavere pris end den teknisk-økonomiske vurdering)

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 5 af 21. maj 2002 om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger foretages følgende ændringer:

 

1. I § 8 indsættes som stk. 5:
"Stk. 5. Landsstyret kan beslutte, at en ejendom kan sælges til en anden og lavere pris end den, der er fastsat i stk. 2, såfremt markedsforholdene tilsiger dette."

 

§ 2.

Forordningen træder i kraft den 1. januar 2003.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. april 2003
Hans Enoksen

/

Mikael Petersen


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Betænkning med ændringsforslag (2. behandling)