Landstingslov nr. 12 af 3. november 2003 om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret .

 

§ 1

I Landstingslov nr. 11 af 20 oktober 1988 om Landstinget og Landsstyret som ændret senest ved Landstingslov nr. 3 af 15. april 2003 foretages følgende ændringer :

 

1. § 3, stk. 1 affattes således:
"Landstinget vælger et landsstyre til at varetage forvaltningen af hjemmestyrets anliggender. ".

2. § 23, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Landstingsfinansloven skal være endeligt vedtaget senest den 15. november i året forud for det finansår, den vedrører.".

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft straks ved stadfæstelse.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. november 2003
Hans Enoksen

/

Kaj Kleist


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)