Landstingslov nr. 5 af 10. april 2003 landstingstillægsbevillingslov 2002.

 

§ 1. Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2002 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringer i tekstanmærkninger for 2002 fastsættes i bilag 2.
Grønlands Hjemmestyre, den 10. april 2003
Hans Enoksen

/

Augusta Salling


Bilag 1 (pdf-format)

Bilag 2 (pdf-format)