Landstingslov nr. 14 af 7. november 2003 om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer. (Forhøjelse af afgiften).

 

§ 1

I landstingslov nr. 3 af 16. juni 1987 om afgift af motorkøretøjer, som senest ændret ved landstingslov nr. 17 af 30. oktober 1992, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 2, stk. 1, litra A ændres "kr. 4.884" til: "kr. 5.958"


2.
I § 2, stk. 1, litra B ændres "kr. 6.864" til: "kr. 8.374"


3.
I § 2, stk. 1, litra C ændres "kr. 8.976" til: "kr.10.950"


4.
I § 2, stk. 1, litra D ændres "kr. 2.640" til: "kr. 3.220"

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2004 og har virkning første gang for afgiftsperioden 1. april til 30. september 2004, som forfalder til betaling den 1. april 2004.
Grønlands Hjemmestyre, den 7. november 2003
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)