Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 5. februar 2003 om landets inddeling i sundhedsdistrikter.

 

I medfør af § 4, stk. 3, i Landstingsforordning nr. 3 af 23. maj 2000 om sundhedsvæsenets styrelse og organisation fastsættes:

 

§ 1. Landet inddeles i følgende sundhedsdistrikter:
1) Aasiaat-Kangaatsiaq sundhedsdistrikt: Chefdistriktslægen på Aasiaat Sygehus forestår sundhedsbetjeningen af Aasiaat Kommune og Kangaatsiaq Kommune.
2) Ilulissat sundhedsdistrikt: Chefdistriktslægen på Ilulissat Sygehus forestår sundhedsbetjeningen i Ilulissat Kommune.
3) Ittoqqortoormiit sundhedsdistrikt: Chefdistriktslægen på Ittoqqortoormiit Sygehus forestår sundhedsbetjeningen i Ittoqqortoormiit Kommune.
4) Maniitsoq sundhedsdistrikt: Chefdistriktslægen på Maniitsoq Sundhedscenter forestår sundhedsbetjeningen i Maniitsoq Kommune.
5) Nanortalik sundhedsdistrikt: Chefdistriktslægen på Nanortalik Sygehus forestår sundhedsbetjeningen i Nanortalik Kommune.
6) Narsaq sundhedsdistrikt: Chefdistriktslægen på Narsaq Sundhedscenter forestår sundhedsbetjeningen i Narsaq Kommune.
7) Nuuk sundhedsdistrikt: Chefdistriktslægen på Nuuk Lægeklinik forestår sundhedsbetjeningen i Nuuk Kommune.
8) Paamiut sundhedsdistrikt: Chefdistriktslægen på Dronning Margrethes Sundhedscenter forestår sundhedsbetjeningen i Paamiut Kommune og Ivittuut Kommune.
9) Qaanaaq sundhedsdistrikt: Chefdistriktslægen på Qaanaaq Sygehus forestår sundhedsbetjeningen i Qaanaaq Kommune. Distriktet betjener tillige Pituffik.
10) Qaqortoq sundhedsdistrikt: Chefdistriktslægen på Qaqortoq Sygehus forestår sundhedsbetjeningen i Qaqortoq Kommune.
11) Qasigiannguit sundhedsdistrikt: Chefdistriktslægen på Qasigiannguit Sundhedscenter forestår sundhedsbetjeningen i Qasigiannguit Kommune.
12) Qeqertarsuaq sundhedsdistrikt: Chefdistriktslægen på Qeqertarsuaq Sundhedscenter forestår sundhedsbetjeningen i Qeqertarsuaq Kommune.
13) Sisimiut sundhedsdistrikt: Chefdistriktslægen på Sisimiut Sundhedscenter forestår sundhedsbetjeningen i Sisimiut Kommune.
14) Tasiilaq sundhedsdistrikt: Chefdistriktslægen på Tasiilaq Sygehus forestår sundhedsbetjeningen i Ammassalik Kommune.
15) Upernavik sundhedsdistrikt: Chefdistriktslægen på Upernavik Sygehus forestår sundhedsbetjeningen i Upernavik Kommune.
16) Uummannaq sundhedsdistrikt: Chefdistriktslægen på Uummannaq Sygehus forestår sundhedsbetjeningen i Uummannaq Kommune.

§ 2. For så vidt angår tandlægebetjeningen inddeles landet i følgende tandlægedistrikter:
1) Aasiaat tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Aasiaat Tandklinik forestår tandplejen i Aasiaat Kommune.
2) Ilulissat tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Ilulissat Tandklinik forestår tandplejen i Ilulissat Kommune.
3) Kangaatsiaaq tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Kangaatsiaaq Tandklinik forestår tandplejen i Kangaatsiaaq Kommune.
4) Maniitsoq tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Maniitsoq Tandklinik forestår tandplejen i Maniitsoq Kommune.
5) Nanortalik tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Nanortalik Tandklinik forestår tandplejen i Nanortalik Kommune.
6) Narsaq tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Narsaq Tandklinik forestår tandplejen i Narsaq Kommune.
7) Nuuk tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Centraltandklinikken Nuuk forestår tandplejen i Nuuk Kommune.
8) Paamiut tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Paamiut Tandklinik forestår tandplejen i Paamiut Kommune og Ivittut Kommune.
9) Qaanaaq tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Qaanaaq Tandklinik forestår tandplejen i Qaanaaq Kommune.
10) Qaqortoq tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Qaqortoq Tandklinik forestår tandplejen i Qaqortoq Kommune
11) Qasigiannguit tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Qasigiannguit Tandklinik forestår tandplejen i Qasigiannguit Kommune.
12) Qeqertarsuaq tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Qeqertarsuaq Tandklinik forestår tandplejen i Qeqertarsuaq Kommune.
13) Sisimiut tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Sisimiut Tandklinik forestår tandplejen i Sisimiut Kommune.
14) Tasiilaq tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Tasiilaq Tandklinik forestår tandplejen i Ammassalik Kommune og Ittoqqortoormiit Kommune.
15) Upernavik tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Upernavik Tandklinik forestår tandplejen i Upernavik Kommune.
16) Uummannaq tandlægedistrikt: Chefdistriktstandlægen på Uummannaq Tandklinik forestår tandplejen i Uummannaq Kommune.

§ 3. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 22 af 30. december 1999 om Landets inddeling i sundhedsdistrikter.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. februar 2003
Ruth Heilmann

/

Jørgen Dreyer