Landstingslov nr. 2 af 15. april 2003 om ændring af landstingslov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner
(Ændring af kommunegrænsen mellem Maniitsoq og Sisimiut kommuner)

 

§ 1.

I Landstingslov nr. 11 af 30. oktober 1998 om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner som ændret ved Landstingslov nr. 6. af 11. november 2000 foretages følgende ændringer:

 

1. § 2 nr. 7 affattes således:
" 7) Maniitsoq. Grænser mod syd til Nuuk kommune. Mod øst afgrænses kommunen af grænsen mellem Øst- og Vestgrønland. Kommunegrænsen mod nord går fra havet midt gennem fjorden Kangerlussuarsussuaq, og fra dennes bund følger den Naqerloq Kangilleq til Kangerlussuaq, videre til bunden af fjorden, herfra langs vandressourceoplandsgrænsen for Tasersuatsiaq (Lake Ferguson) rundt om Ammalortup Nunaa, og fra Tasersuatsiaap Kinginnera (Granatfjeldet) videre tværs gennem Akuliarusiarsuk til indlandsisen og derfra mod øst til grænsen mellem Øst- og Vestgrønland., jfr. dog § 4."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft 1. maj 2003.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. april 2003
Hans Enoksen

/

Kaj Kleist


Bemærkninger til forslag