Landstingsforordning nr. 12 af 18. december 2003 om ændring af Landstingsforordning om uddannelsesstøtte (Praktikstøtte)

 

§ 1.

I Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte, som ændret ved landstingsforordning nr. 5 af 23. maj 2000 foretages følgende ændring:


Efter § 2 indsættes som § 2a:
"§ 2a. Uddannelsesstøtte ydes til arbejdsgivere som tilskud til de lønudgifter arbejdsgiverne har ved ansættelse af:
1) Lærlinge på de erhvervsmæssige grunduddannelser i henhold til landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser.
2) Lærlinge, der har praktik i Grønland og skoleophold i Danmark.
Stk. 2. Størrelsen af tilskuddet til arbejdsgivere fastsættes på finansloven. Landskassens andel af tilskuddet udgør halvdelen af det samlede tilskud til arbejdsgiverne. Den anden halvdel finansieres i henhold til landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om formålet med, administration af, betingelser for samt omfang og udbetaling af tilskuddet."

 

§ 2.

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 2004.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. december 2003.
Hans Enoksen

/

Henriette Rasmussen


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag