Landstingslov nr. 1 af 22. januar 2003 om ændring af Landstingslov om midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2003.

 

§ 1.

I Landstingslov nr. 6 af 17. oktober 2002 om midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2003 som ændret ved landstingslov nr. 7 af 17. december 2002 om ændring af midlertidig landstingsbevillingslov for 2003 foretages følgende ændringer:


I § 1 indsættes i stk. 2:
"13) Udgifter til olietilskud på op til 2,1 mio. kr. i perioden 22. januar 2003 til 30. april 2003."

 

§ 2.

Denne landstingslov træder i kraft den 22. januar 2003.

 


Grønlands Hjemmestyre, den 22. januar 2003
Hans Enoksen

/

Augusta Salling


Bemærkninger til forslag

Forelæggelsesnotat

Betænkning (2. behandlingen)

Ændringsforslag til 2. behandling (ikke vedtaget)