Landstingslov nr. 15 af 7. november 2003 om ændring af landstingslov om afgift på automatspil. (Forhøjelse af afgiften).

 

§ 1

I landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 om afgift på automatspil, som ændret bl.a. ved landstingslov nr. 15 af 3. november 1994 og senest ved landstingslov nr. 9 af 21. oktober 1998, foretages følgende ændringer:

 

1. § 10, stk. 1, nr. 1 affattes således:
"for første gevinstgivende automatspil kr. 59.000, for det andet kr. 65.000 og for hvert af de efterfølgende kr. 71.000."


2.
§ 10, stk. 1, nr. 2 affattes således:
"for første ikke gevinstgivende automatspil kr. 5.460, for det andet kr. 6.540 og for hvert af de efterfølgende kr. 7.630."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 30. november 2003 med virkning første gang for afgiften vedrørende januar kvartal 2004, der forfalder den 1. december 2003.
Grønlands Hjemmestyre, den 7. november 2003
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)