Lovgivning

1999

Nye love, bekendtgørelser og forordninger fra 1999

Vælg nedenfor:


Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 31. maj 1999 om ændring af landstingslov om offentlighed i forvaltningen (Aktindsigt i personalesager)

Landstingslov nr. 2 af 31. maj 1999 om ændring af landstingslov om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv.

Landstingslov nr. 3 af 31. maj 1999 om ændring af landstingslov om tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner

Landstingslov nr. 4 af 31. maj 1999 om landstingstillægsbevillingslov 1 / 1999

Landstingslov nr. 5 af 6. oktober 1999 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.

(Landstingslov nr. 6 af 29. oktober 1999 om finanslov for 2000)
(foreligger ikke elektronisk)

Landstingslov nr. 7 af 29. oktober 1999 om landstingstillægsbevillingslov 2 / 1999

Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres budget

Landstingslov nr. 9 af 29. oktober 1999 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 10 af 29. oktober 1999 om Det Grønlandske Erhvervsregister

Landstingslov nr. 11 af 29. oktober 1999 om Grønlands Statistik

Landstingslov nr. 12 af 29. Oktober 1999 om fangst og jagt

Landstingslov nr. 13 af 29. oktober 1999 om ændring af landstingslov om Grønlands Naturinstitut

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 5. januar 1999 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 22. januar 1999 om udhandling af alkoholholdige drikke i Qaanaaq Kommune

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. april 1999 om kvoter for fiskeri i 1999

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 19. april 1999 om uddannelse til journalist

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 25. maj 1999 om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i området Sisimiut, Kangerlussuaq og Maniitsoq

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 27. maj 1999 om midlertidige tillægskvoter i det kystnære rejefiskeri i 1999

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 14. juni 1999 om kommunale hunde- og kattevedtægter

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 23. juni 1999 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2000

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 24. juni 1999 om ophævelse af ministerielt regulativ angående fredning af rensdyr i Grønland

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 26. juni 1999 om fredning af og jagt på rensdyr

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 26. juni 1999 om fredning af og jagt på moskusokser

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 28. juni 1999 om tilslutning af terminaludstyr til det offentlige telenet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 12. august 1999 om fiskeri efter laks

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. August 1999 om revision af Hjemmestyreområderne i kommunerne m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 5. oktober 1999 om biblioteksvederlag

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 5. oktober 1999 om ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse om Nationalparken i Nord- og Østgrønland

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 5. oktober 1999 om tillægskvoter i det kystnære rejefiskeri i 1999

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 22. november 1999 om koncession for TELE Greenland A/S

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 26. november 1999 om ferieplan i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 25. november 1999 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 21. december 1999 om supplerende undervisning, særligt tilrettelagt undervisning i grønlandsk og dansk, samt modersmålsundervisning

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 30. december 1999 om landets inddeling i sundhedsdistrikter

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 29. december 1999 om kvoter for fiskeri i 2000

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 31. maj 1999 om ændring af landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug

Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervs-uddannelseskurser

Landstingsforordning nr. 3 af 29. oktober 1999 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger

Landstingsforordning nr. 4 af 29. oktober 1999 om anlæg, vedligeholdelse og drift m.v. af Hjemmestyrets havneanlæg

Landstingsforordning nr. 5 af 29. oktober 1999 om ændring af Landstingsforordning vedrørende Grønlands tekniske Organisation

Landstingsforordning nr. 6 af 29. oktober 1999 om Grønlands Fiskeriundersøgelsers organisation og virksomhed

Landstingsforordning nr. 7 af 29. oktober 1999 om uddannelse til sygeplejerske

Landstingsforordning nr. 8 af 29. oktober 1999 om ændring af Landstingsforordning om offentlig pension

Landstingsforordning nr. 9 af 29. oktober 1999 om ændring af Landstingsforordning om arbejdsformidling