Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 24. juni 1999 om ophævelse af ministerielt regulativ angående fredning af rensdyr i Grønland.

I medfør af landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland § 2 fastsættes:

 

§ 1. Ministerielt regulativ af 24. september 1952 om tillæg til regulativ angående fredning af rensdyr i Grønland af 11. juni 1927, som ændret den 1. oktober 1953, som ændret ved regulativ af 12. marts 1968, regulativ af 29. juli 1969 og regulativ af 17. juni 1974 ophæves.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 1999.
Grønlands Hjemmestyre, den 24. juni 1999
Simon Olsen

/

Peder Munk Pedersen