Landstingslov nr. 2 af 31. maj 1999 om ændring af landstingslov om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv.

 

§ 1

I landstingslov nr. 20. af 30. oktober 1998 om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv affattes § 3 således:

"§ 3. Støtte til produktudvikling ydes i form af direkte finansieringsstøtte."

 

§ 2

 

Landstingsloven træder i kraft 1. juni 1999.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. maj 1999.
Jonathan Motzfeldt

/

Simon Olsen