Landstingsforordning nr. 6 af 29. oktober 1999 om Grønlands Fiskeriundersøgelsers organisation og virksomhed.

I medfør af § 4 i lov nr. 847 af 21. december 1988 om Grønlands Fiskeriundersøgelsers overførsel til Grønlands Hjemmestyre fastsættes:

 

§ 1. De af bemyndigelsesloven fastsatte opgaver for Grønlands Fiskeriundersøgelser varetages af Grønlands Naturinstitut i henhold til landstingslov om Grønlands Naturinstitut.

§ 2. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2000.
Grønlands Hjemmestyre den 29. oktober 1999.
Jonathan Motzfeldt

/

Alfred Jakobsen