Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 30. december 1999 om landets inddeling i sundhedsdistrikter.

I medfør af § 15, stk. 3, i Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1992 om sundhedsvæsenets styrelse og organisation fastsættes:

 

§ 1. Landet inddeles i sundhedsdistrikter, der følger den til enhver tid gældende kommunale inddeling.

§ 2. Paamiut sundhedsdistrikt omfatter tillige Ivittuut kommune.

§ 3. Sisimiut sundhedsdistrikt betjener tillige Kangerlussuaq.

§ 4. Aasiaat sundhedsdistrikt og Kangaatsiaq sundhedsdistrikt sammenlægges til ét sundhedsdistrikt, der benævnes Aasiaat-Kangaatsiaq sundhedsdistrikt. Sundhedsdistriktet betjenes fra Aasiaat sygehus.

§ 5. Qaanaaq sundhedsdistrikt betjener tillige Pituffik.

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. januar 2000.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 6 af 30. marts 1993 om Landets inddeling i sundhedsdistrikter.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. december 1999.
Alfred Jakobsen

/

Martha S. Abelsen