Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 22. januar 1999 om udhandling af alkoholholdige drikke i Qaanaaq Kommune.

I medfør af § 28 i landstingslov nr. 23 af 30. oktober 1992 om udhandling og servering af alkoholholdige drikke fastsættes:

 

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for Qaanaaq Kommune.

§ 2. Udhandling af stærke drikke må ikke finde sted på lørdage.

§ 3. I bygderne stoppes al salg af stærke drikke, når de beholdninger, som på tidspunktet for bekendtgørelsens udstedelse forefandtes i bygderne, er opbrugte.

§ 4. For overtrædelser af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, kan der idømmes bøde, jf. lovens § 29.

§ 5. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. februar 1999.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. januar 1999.
Marianne Jensen

/

Martha S. Abelsen