Landstingslov nr. 4 af 31. maj 1999 om landstingstillægsbevillingslov 1 / 1999

 

§ 1. Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 1999
fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringer i tekstanmærkninger for 1999 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Ændringer i normeringen af tjenestemandsstillinger under Grønlands Hjemmestyre for 1999 fastsættes i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. maj 1999
Jonathan Motzfeldt 

/

Josef Motzfeldt