Landstingslov nr. 5 af 6. oktober 1999 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.

 

§ 1

I landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, som ændret senest ved lands-tingslov nr. 16 af 30. oktober 1998, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 1, stk. 1, nr. 7, ændres "0 kr. 88 øre" til: "0 kr. 97 øre" og "1 kr. 06 øre" ændres til: "1 kr. 17 øre".

2. I § 1, stk. 1, nr. 8, ændres " 1 kr. 51 øre" til: "1 kr. 66 øre".

3. I § 1, stk. 1, nr. 9, ændres "333 kr. 42 øre" til: "366 kr. 76 øre" og "788 kr. 65 øre" ændres til: "867 kr. 52 øre".

4. I § 1, stk. 1, nr. 10, ændres "0 kr. 33 øre" til: "0 kr. 36 øre".

5. § 1, stk. 1, nr. 21, affattes således:
"a) Personbiler: Der svares afgift med et fast beløb på 50.000 kr. plus 100 pct. af den del af fakturaværdien, der overstiger 50.000 kr. men ikke 150.000 kr. og 125 pct. af resten.
b) Varebiler og andre: Der svares afgift med et fast beløb på 50.000 kr. For varebiler med totalvægt under 4 t. svares der herudover afgift med 50 pct. af den del af fakturaværdien, der overstiger 50.000 kr.
c) Biler, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport, og som kun er indrettet med plads til 1 eller 2 passagerer ved siden af føreren på forsædet, samt kassevogne, lastbiler og busser, er omfattet af litra b.
d) En importør af biler kan indhente forhåndstilsagn i Skattedirektoratet om, hvor vidt en automobil er afgiftspligtig efter litra a eller b.
e) En bil, som er afgiftsberigtiget efter litra b, afgiftsberigtiges efter litra a, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er til stede. Afgiften forrentes med 2 pct. pr. måned fra indførselstidspunktet til betalingstidspunktet."

6. I § 1, stk. 1, indsættes som nyt nummer: 25. "Vandscootere...........pr. stk. 30.000 kr."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. oktober 1999
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt