Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 26. november 1999 om ferieplan i folkeskolen.

I medfør af § 17, stk. 3, i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen fastsættes:

 

Ferieplan.

§ 1. Skoleåret begynder 1. august og omfatter 200 - 240 skoledage fordelt på ugens fem første hverdage eller på alle ugens seks hverdage, jf. § 17, stk. 1 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen.
Stk. 2. Undervisningen gennemføres normalt på 40 uger. Undervisningen kan gennemføres på færre uger, dog mindst 36 uger, jf. § 17, stk. 2 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen. Såfremt undervisningen gennemføres på færre uger end 40, skal skoledagene fordeles på alle ugens seks hverdage.
Stk. 3. Elevernes sommerferie er på mindst 7 uger i sammenhæng og skal afholdes inden for perioden 1. juni - 31. august.
Stk. 4. Direktoratet for Uddannelse kan fastsætte sommerferiens begyndelsestidspunkt.
Stk. 5. Udover søndage er følgende dage obligatoriske fridage:
Juleaftensdag.
1. juledag.
2. juledag.
Nytårsaftensdag.
Nytårsdag.
Skærtorsdag.
Langfredag.
2. påskedag.
Bededag.
Kristi Himmelfartsdag.
2. pinsedag.
Årsdagen for Hjemmestyrets indførelse, 1. maj.
Grønlands Nationaldag, 21. juni.
Stk. 6. Hellig 3 Konger, den 6. januar, kan skolerne lukke kl. 12, og dagen regnes som skoledag.
Stk. 7. Hensynet til lokale forhold bør efter behov indgå i overvejelserne omkring placering af ferie og disponible fridage.
Stk. 8. Ved udarbejdelse af de lokale ferieplaner skal der tages hensyn til afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver.
Stk. 9. Den for hver skole årligt udarbejdede ferieplan fremsendes til Direktoratet for Uddannelse til orientering.

 

Ikrafttrædelsesbestemmelser.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2000.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 17. maj 1994 om normalundervisningsplaner for årgangsdelte og ikke-årgangsdelte skoler m.v.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. novembr 1999.
Lise Lennert

/

Karl Kristian Olsen