Landstingsforordning nr. 1 af 31. maj 1999 om ændring af landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 13 af 30. oktober 1998 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug foretages følgende ændring:

1. § 7, stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Støtte efter stk. 1 kan kun ydes, hvis udvalget tidligere har ydet støtte til fartøjet i form af rentebærende lån eller garanti for lån, og under forudsætning af, at fartøjet fortsat anvendes til det oprindeligt forudsatte formål."

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juli 1999.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. maj 1999.
Jonathan Motzfeldt

/

Simon Olsen