Landstingsforordning nr. 9 af 29. oktober 1999 om ændring af Landstingsforordning om arbejdsformidling.

 

§ 1

I Landstingsforordning nr. 11 af 16. december 1988 om arbejdsformidling foretages følgende ændringer:

 

1. Efter § 20 indsættes:
"§ 20a. Landsstyret kan fastsætte regler om forsøgsvirksomhed med henblik på ledighedsbekæmpelse samt effektivisering og udvikling af arbejdsformidlingen. Forsøgsprojekterne kan indeholde gennemførelse af individuelle handlingsplaner for grupper af ledige personer, særlige aktiveringsordninger for grupper af ledige personer, elektronisk landsdækkende arbejdsformidlingssystem gennem internettet, herunder tværkommunale arrangementer m.v."

 

§ 2

Denne Landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 2000.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. oktober 1999

 


Jonathan Motzfeldt

/

Mikael Petersen