Lovgivning

1980

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 12. marts 1980 om ansættelse af arbejdskraft i Grønland.

Landstingslov nr. 2 af 2. april 1980 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter m.v.

Landstingslov nr. 3 af 10. april 1980 om Landstingstillægsbevillingslov for 1980

Landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt.

Landstingslov nr. 5 af 16. oktober 1980 om fredning af jordfaste fortidsminder og bygninger.

Landstingslov nr. 6 af 21. oktober 1980 om kunstskole i Grønland.

Landstingslov nr. 7 af 23. oktober 1980 om Landstingstillægsbevillingslov for 1980

Landstingslov nr. 8 af 23. oktober 1980 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter m.v.

Landstingslov nr. 9 af 23. oktober 1980 om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer.

Landstingslov nr. 10 af 27. november 1980 om landstingsfinanslov for 1981 m.v.

Landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland.

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1af 2. november 1980 om licens til torskefiskeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 2. november 1980 om licens til rejefiskeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 2. november 1980 om udstedelse af fiskeri- og fangstbeviser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 13. november 1980 om garanti ydet af Grønlands Hjemmestyre for bank- og sparekasselån til uddannelsessøgende.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 2. december 1980 om ikrafttræden af landstingslov nr. l af 12. marts 1980 om ansættelse af arbejdskraft i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 4. december 1980 om rejefiskeri i området mellem 68°00'N og 69°15'N, øst for 56°00'W.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. december 1980 om Grønlands inddeling i præstegæld.

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 16. oktober 1980 om folkehøjskoler.

Landstingsforordning nr. 2 af 21. oktober 1980 om museumsvæsenet.

Landstingsforordning nr. 3 af 21. oktober 1980 om ændring af landstingsforordning nr. 12 af 24. oktober 1979 om arbejdsformidling i Grønland.

Landstingsforordning nr. 4 af 24. oktober 1980 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning.

Landstingsforordning nr. 5 af 24. oktober 1980 om erhvervsfaglige grunduddannelse i Grønland.

Landstingsforordning nr. 6 af 24. oktober 1980 om en konsulentformidling i Grønland.

Landstingsforordning nr. 7 af 20. oktober 1980 om ændring af landstingsforordning nr. 14 af 24. oktober 1979 om socialpædagogiske uddannelser.

Landstingsforordning nr. 8 af 23. oktober 1980 om ændring af landstingsforordning nr. l af 19. maj 1979, som ændret ved landstingsforordning nr. 10 af 15. oktober 1979, om begrænsning af salg og servering af stærke drikke.