Landstingslov nr. 8 af 23. oktober 1980 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter m.v.

 

§ 1.

I landstingslov nr. 7 af 23. oktober 1979 om indførselsafgifter m.v., som ændret ved landstingslov nr. 2 af 2. april 1980, affattes § l således:

"§ 1. Ved indførsel til afgiftsområdet, jfr. § 3, af nedennævnte varer svares følgende afgifter,der tilfalder Grønlands landskasse jfr. dog § 2:

nr. 1. Sukker af enhver art, herunder sirup l kg l kr. 31 øre

nr. 2. Chokolade og chokoladevarer af enhver art, lakrids og lakridsvarer af enhver art samt sukkervarer såsom karameller, bonbons, marcipan  og marcipanvarer af enhver art, bolsjer o.lign. .................. l kg 20 kr. 00 øre

nr. 3. Øl:
a) der indeholder l vægtprocent alkohol og derunder............ 35 cl 58 øre
b) der indeholder over l og højst l 3/4 vægtprocent alkohol ..... 35 cl l kr. 15 øre
c) der indeholder over l 3/4 vægtprocent alkohol ............... 35 cl l kr. 87 øre
d) der indeholder 4 vægtprocent alkohol og derover ............ 35 cl 2 kr. 09 øre

nr. 4. Spirituosa og sprit undtagen fuldstændig denatureret sprit og sprit, der indføres til brug for sundhedsvæsenet i Grønland: a) med et alkoholindhold af ikke over 60 rumprocent ............ 1 l   111 kr. 55 øre
b) andet ......................... 1 l   172 kr. 50 øre

nr. 5. Vin, herunder såvel druevin som rosinvin (cider) og anden frugtvin, samt mjød:
a) med et alkoholindhold af ikke over 14 rumprocent ............ 1 l   7 kr. 93 øre
b) andet ......................... 1 l  28 kr. 75 øre

nr. 6. Cigarer, cerutter og cigarillos:
a) 3 g pr. stk. og derunder ...... 1 stk. 0 kr. 53,1 øre
b) over 3 g pr. stk. ............. 1 stk. 0 kr. 63,5 øre

nr. 7. Cigaretter ....................... 1 stk. 0 kr. 60,7 øre

nr. 8. Røgtobak:
a) pladetobak, såkaldt cut plug, granuleret og lignende tobak samt anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1,5 mm .. l kg 110 kr. 40 øre
b) andet ........................ l kg 138 kr. 00 øre

nr. 9. Cigaretpapir .................... l stk. 0 kr. 10 øre

nr.10. Kaffe ........................... l kg 3 kr. 86 øre

nr.11. The ............................. l kg 4 kr. 60 øre

nr.12. Mineralvand, sodavand, limonader, også kulsyreholdige, og andre ikke-alkoholiske drikkevarer undtagen drikkevarer fremstillet på basis af mælk og kakao samt frugt- og grøntsagssafter uden tilsætning af kulsyre .............. 1 l 2 kr. 00 øre

nr.13. Cykler med hjælpemotor (knallerter), jfr. færdselslov for Grønland § 2, stk. 2 .......................... 1 stk. 2.300 kr. 00 øre

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1981.
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens